Spedycja międzynarodowa a opłacalność środków transportu

Transport wielkich ilości towaru między krajami to domena dużych firm spedycyjnych. Do największych konglomeratów przodujących w dziedzinie jaką jest spedycja międzynarodowa jest niewątpliwie duński Maersk będący największym operatorem statków kontenerowych (tzw. kontenerowców) na świecie. Transport morski należy też do najbardziej opłacalnych i większość towarów jest przewożona właśnie w ten sposób. Transport lotniczy jest oczywiście zdecydowanie szybszy, jednak jego opłacalność liczona stosunkiem masy transportowanego towaru do kosztu podróży, wypada o wiele gorzej. Fracht morski z wiadomych przyczyn dominuje w transporcie międzykontynentalnym, jednak najbardziej powszechny na krótkich i średnich dystansach pozostaje transport kolejowy i samochodowy, gdzie ten pierwszy jest zdecydowanie bardziej zyskowny. Z wiadomych przyczyn pociąg nie zawsze jest w stanie dostarczyć produkty bezpośrednio do miejsca docelowego, jednakże ta forma transportu zajmuje istotne miejsce w łańcuchu zaplanowanej drogi towaru.

statek kontenerowy

W spedycji międzynarodowej zdecydowanie bardziej skomplikowane są wszelkie działania związane ze spełnieniem wymogów formalnych i prawnych przy przekraczaniu granicy państw oraz w trakcie samego transportu na ich terenie. O ile w Europie jest to dość unormowane, to już transport z Azji, a zwłaszcza z popularnego kierunku jakim są Chiny, może nastręczać sporych trudności. Profesjonalne firmy spedycyjne dysponują bogatymi kontaktami w Państwie Środka, jak również mają w swoich szeregach ekspertów z zakresu chińskiego prawa. Pozwala to na bieżąco wyjaśniać wszelkie powstałe podczas transportu niejasności i znacząco ograniczyć powstałą w wyniku kontroli pojazdu przymusową przerwę w podróży.